| Nyhed

K?re Sophie L?hde: I skal turde g?re mindre i sundhedsv?senet

Bedre muligheder for behandling g?r sammen med det faktum, at vi lever i en bekymringskultur, at vi risikerer at behandle for meget - og dermed er med til at presse sundhedsv?senet un?digt, skriver forsker i kronik i Jyllands-Posten.
J?nsson
Hvis vi mindsker overdiagnostik, kan vi frig?re ressourcer i sundhedsv?snet, skriver forsker i kronik i Jyllands-Posten.


Indl?gget har v?ret bragt som kronik i Jyllands-Posten d. 11. marts 2023.?

Regeringen og Danske Regioner er nu klar med en "redningsplan" for de danske sygehuse: Akutplanen.

Desv?rre overser den problemet med overdiagnostik. Et af de nye tiltag fra regeringen i januar var ellers ?et tv?rg?ende nationalt prioriteringsr?d, der skal sikre mest sundhed for pengene og herunder f. eks. reduktion af overbehandling?. Jeg foresl?r, at regeringen som det n?ste led i at f? sundhedsv?senet p? ret k?l vender blikket tilbage p? denne problemstilling.

Vi har et sundhedsv?sen, der er pr?get af en kultur, hvor "flere unders?gelser og behandlinger er bedre", og hvor vi stiller stadig flere diagnoser, som vi aldrig burdet have stillet. Og hvordan kan det s? v?re? De fleste af os kan jo blive enige om, at sundhedsv?senets ressourcer skal g? til dem, som har det st?rste behov.

RUC baggrundsgrafik
Alexandra J?nsson:

Vi lever i en bekymringskultur, hvor det at have fokus p? egen krop og mental sundhed anses som fornuftigt. Vi opfordres til at v?re opm?rksomme p? symptomer, at deltage i screeningsprogrammer, leve "sundt", g? til l?gen ofte.

J?nsson

J?nsson

J?nsson

Om Alexandra J?nsson

  • Alexandra J?nsson (f. 1981) er uddannet antropolog fra K?benhavns Universitet og lektor i sundhed og samfund ved 真人线上娱乐 Universitet?
  • Hun har sammen med professor og speciall?ge?i almen medicin John Brodersen fra K?benhavns Universitet?skrevet bogen 'Snart er vi alle patienter' (Samfundslitteratur, 2022).
  • Som ph.d.-studerende blev hun?tildelt et Fox International Fellowship p? Yale University
  • Alexandra J?nsson er medlem af?Det Unge Akademi, som er en?enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab;?blev oprettet i 2011 som et nyt videnskabeligt forum for unge, talentfulde forskere.