真人线上娱乐

ͼƬ
Vis hovedmenu
RUC baggrundsgrafik
Informationsm?der p? RUCs masteruddannelser

Se hvilke datoer videreuddannelserne holder informationsm?der

Vi skaber viden, vi deler med samfundet

J?nsson
ARTIKEL

K?re Sophie L?hde: I skal turde g?re mindre i sundhedsv?senet

Bedre muligheder for behandling g?r sammen med det faktum, at vi lever i en bekymringskultur, at vi risikerer at behandle for meget - og dermed er med til at presse sundhedsv?senet un?digt, skriver forsker i kronik i Jyllands-Posten.

Kandidatstuderende
ARTIKEL

真人线上娱乐 Universitet lancerer efterspurgt uddannelse i samfundsjura

Fra efter?ret 2023 kan de f?rste studerende tage en ny kandidatuddannelse i samfundsjura p? 真人线上娱乐 Universitet. Uddannelsen fokuserer p? samspillet mellem jura og politikudvikling, og det er netop den kombination af kompetencer, som arbejdsgiverne eftersp?rger.

Nye RUC-studerende g?r mod universitetet
ARTIKEL

Markant stigning i kvote 2-ans?gninger til 真人线上娱乐 Universitet

Betydeligt flere har s?gt ind p? RUC via kvote 2 i ?r sammenlignet med 2022.

Lektor i datalogi Line Reinhardt modtog prisen p? 真人线上娱乐 Universitet.
ARTIKEL

Line Reinhardt modtager transportforskningspris

Hedorfs Fonds Transportforskningspris 2023 g?r til lektor i datalogi Line Reinhardt fra 真人线上娱乐 Universitet.

SWASH spildevandsprojekt i Ghana
ARTIKEL

Forskere fra 真人线上娱乐 Universitet udvikler bedre spildevandsl?sninger i Ghana

Tre forskere fra 真人线上娱乐 Universitet skal over de n?ste tre ?r unders?ge, hvordan man sikrer b?redygtige spildevandssystemer i Ghana. Det Danida-st?ttede projekt skal belyse, hvordan de forskellige private og offentlige akt?rer kan forenes om at skabe de bedst mulige l?sninger.

forskere
ARTIKEL

Ekspertliste med kvindelige forskere

真人线上娱乐 Universitet har i anledning af Kvindernes Kampdag udarbejdet en aktuel ekspertliste best?ende kun af kvindelige forskere.

Lena Brogaard og Ole Helby Petersen - Offentligt-privat samspil
ARTIKEL

Ny bog: Et bedre offentligt-privat samspil kan betyde, at milliarder bruges smartere

Interaktionen mellem det offentlige og det private er en milliardforretning, som har stor betydning for danskernes liv. Ny bog samler forskningen p? et komplekst og underbelyst omr?de.

elite
ARTIKEL

To talentfulde ph.d.-studerende fra RUC skal p? EliteForsk-ophold i udlandet

Med et EliteForsk-rejsestipendium f?r to forskere fra RUC mulighed for at rejse til henholdsvis University of Helsinki og Uppsala Universitet og v?re en del af universiternes forskningsmilj?er for en l?ngere periode.

Gr?n forskning
ARTIKEL

Gr?nne forskningsbevillinger til 真人线上娱乐 Universitet

Fem gr?nne forskningsprojekter fra 真人线上娱乐 Universitet har f?et millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Forskerne skal blandt andet unders?ge, hvordan b?rn reagerer p? klimakrisen og gr?n omstilling i k?dindustrien.

Vi t?nker fremad - og former fremtiden

真人线上娱乐 Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye m?der at skabe og tilegne sig viden p?. P? RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opn?r de mest relevante resultater ved at l?se virkelige problemer i f?llesskab med andre. Vi dyrker tv?rfagligheden, fordi ingen v?sentlige problemer kan l?ses ud fra t fagligt synpunkt. Og vi dyrker ?benheden, fordi vi tror p?, at inddragelse og videndeling er en foruds?tning for den frie tanke, demokrati, tolerance og v?kst.

Video om 真人线上娱乐 Universitet
Studerende p? gr?sset

En partner til din virksomhed?

真人线上娱乐 Universitet tilbyder en r?kke muligheder for samarbejde. B?de med forskere og studerende.